Neplodnost - podpůrná terapie před IVF

Dlouhodobá příprava před IVF by v ideálním případě měla započít již několik měsíců před vlastní stimulací. Terapie by měla být zaměřena holisticky na celkové zlepšení fyzického a mentálního zdraví s  cílem dosáhnout stavu, kdy pacientka nebude pociťovat problémy s vyměšováním, bolestivou menstruací, problematickým spánkem, zimomřivost, výkyvy nálad apod. Plodnost zde není izolována od celkového zdravotního stavu, nýbrž přístup je celostní a je důležité brát v potaz i sebemenší odchylky od normy, kterým západní medicína nepřisuzuje kontext s daným problémem. Z pohledu TČM jsou všechny části těla vzájemně funkčně propojeny a při nedostatečnosti jednoho z orgánů vzniká postupná patologie v celém systému.

Bezprostředně před transferem: Akupunktura může pomoci děložnímu hrdlu se lehce otevřít, takže embrya lze do dělohy snáze zavést. Pomáhá také ke zklidnění pacientky, k jejímu uvolnění a pohodě, takže i děloha je „uvolněná“.

Bezprostředně po transferu: Zde akupunktura pomáhá ke snížení nebezpečí křečí a kontrakcí dělohy, což vede k podpoře zahnízdění embrya/í. Kontrakce dělohy mohou způsobovat krvácení a následný potrat – akupunktura toto riziko pomáhá zmenšovat.

Plodnost a schopnost otěhotnění jsou projevem úplné životní síly organismu, dostatku volně proudící krve a životní energie QI. Plodnost je přirozeným vyjádřením těla, že se cítí dostatečně silné na to, přijmout a zároveň ze svých vlastních zdrojů živit nový život.

Kontakt

Karolína Koublová
+420 774 478 888
info@acuherba.cz

Prostory

SPORT CENTRUM CHODOV
sportovní centrum pro ženy
Jana Růžičky 1165/2
Praha 4 – Kunratice

Acuherba - prostory

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.