TČM - Akupunktura

Akupunkturou se v dnešním slova smyslu rozumí ovlivňování tělesných okrsků akupunkturními jehlami. 

Tenké jehličky terapeut vpichuje do akupunkturních bodů tak, aby nastolil rovnováhu v jednotlivých meridiánech (energetických drahách). Akupunkturní body jsou přitom rozmístěny po celém těle (hlava, trup, končetiny). Akupunkturista ale může využít i tzv. mikrosystémů na těle, mezi které patří například ucho, ruka, noha nebo břicho.

Její efektivita spočívá především v přísně individuálně a specificky volené kombinaci bodů – akupunkturní sestavě: na základě stanovené diagnózy – v čínské terminologii obrazu, praktik TCM ví, které body má použít i jakým způsobem je ovlivňovat tak, aby dosažený efekt co nejvíce odpovídal potřebám klienta. V případě nadbytku bude energii vypouštět, v případě nedostatku doplňovat, a jindy „jenom“ harmonizovat.

Při první návštěvě u terapeuta proběhne vstupní vyšetření, které trvá cca hodinu. Toto vyšetření zahrnuje kompletní diferenciální diagnostiku dle TČM.

Hormonální jógová terapie podle Dinah Rodrigues je celosvětově uznávanou přírodní metodou. Jedná se o speciální sestavu cviků – ásán, které v kombinaci se správným dýcháním stimulují žlázy s vnitřní sekrecí 

Kontakt

Karolína Koublová
+420 774 478 888
info@acuherba.cz

Prostory

SPORT CENTRUM CHODOV
sportovní centrum pro ženy
Jana Růžičky 1165/2
Praha 4 – Kunratice

Acuherba - prostory

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.