Karolína Koublová

Zaměřuji se na ženská témata jednak proto, že sama vnímám zvýšený tlak a nároky dnešní společnosti na ženy ve smyslu životní náplně a několika rolí, které musí každodenně zvládat a čelit tak neustálému stresu a napětí, které se následně projektují do zdraví.  A jednak proto, že čínská medicína je tak obsáhlé a široké téma, že pro mě bylo jasnou volbou soustředit svou péči a zároveň zájem a další budoucí vzdělávání právě tímto směrem, věnovat se celistvě a do hloubky jednomu tématu. Vlastní zkušeností mám ověřeno, že čínská medicína je funkční a dovede pomoci v mnoha případech, kde naše západní selhává. TČM je nesmírným preventivním programem, dokáže být nápomocna při chronických onemocněních, dokáže zmírnit nežádoucí účinky západní léčby a proto jsem zastáncem součinnosti obou. Nelze je srovnávat, každá má výsledky v jiných procesech, každá je zcela odlišným konceptem postaveným na zcela odlišných stavebních kamenech, přesto jsem upřímně ráda, že mohu využívat pro sebe i svou rodinu jak poznatky bílé medicíny, tak tisícileté vědění, které tu pro nás má tradiční čínská medicína.

  • čtyřleté studium tradiční čínské medicíny a přidružených technik se specializací akupunktura na 1. škole TČM v Praze
  • certifikovaná lektorka Hormonální jógy pro ženy dle Dinah Rodriguez
  • certifikovaná lektorka Hatha jógy 
  • cerifikovaná lektorka Face yogy

Kontakt

Karolína Koublová
+420 774 478 888
info@acuherba.cz

Prostory

SPORT CENTRUM CHODOV
sportovní centrum pro ženy
Jana Růžičky 1165/2
Praha 4 – Kunratice

Acuherba - prostory

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.